PROGRAM NA ZAKÁZKOVOU ČINNOST S PODVOJNÝM NEBO JEDNODUCHÝM ÚČETNICTVÍM.

CHARAKTERISTIKA SUBSYSTEMU

Subsystém je rozdělen do několika modulů, které umožňují v podniku zpracovat veškerou agendu.

Přehled zpracovávaných agend:

1) Objednávky pro tuzemsko i zahraničí v předdefinovaném jazyku a sledování jejich vykrytí

2) Skladové hospodářství- max. a min. zásoby, sledování sortimentu, skladové karty, korunový sklad ,rozčlenění až na  999 pobočných skladů

3) Obchodní činnost - prodej, evidence daňových dokladu,vystaveni dokladu o použití, DPH z prodejních automatů, výpočet DPH použitého zboží, prodej za hotové, proforma faktury, zálohové faktury

4) Prodejny - evidence příjmu a tržeb na prodejnách, zásoby na prodejnách jsou sledovány korunou

5) Zakázková činnost - vystaveni zakázky, zúčtování, evidence daň. dokladů účtování záloh na zakázky - opravárenství

6) Dealerská činnost - evidence prodejní aktivity dealerů, přímý prodej, prodej do komise,sledování zásob u dealerů

7) Výrobní činnost - sestaveni výrobků z komponentu ze skladu, (operace-polotovary-výrobky) výpočet ceny výrobku, zařazení do skladu na prodej, expedice a evidence vykrytí objednávek

8) Autobazar - komisní prodej, výpis o tech. stavu, tiskopisy pro DP, smlouvy, evidence nákupu a prodejů.

9) Faktury a daň.doklady- evidence faktur a daňových dokladů vystavených, evidence faktur a daň. dokladů došlých tuzemských, zahraničních a JCD, přehledy o neplatičích

10) Faktury pro zahraničí- vystavení ve zvoleném jazyku, evidence v Kč i zahraniční měně, došlé i odeslané, valutová pokladna a banka, výpočet kurs. rozdílů.

11) Pokladna - přijaté a vydané doklady, pokladní kniha ,evidence záloh na nákup zboží

12) Banka - zúčtování bank. výpisů. Účtování až na 99 účtů

13) Mzdy - mzdy pro podniky -malé i velké organizace. Personalistika,mzdové listy a výčetky, hlášení pro OSSZ a pojišťovny,průměry na dovolenou i nemoc. Vystav. přík. k úhradě pro odvod daní

14) Účetnictví - jednoduché účetnictví pro fyzické osoby, - podvojné účetnictví,  nebo generování účetních vět do jakéhokoliv externího účetnictví

15) Vnitropodnik - vnitropodnikové účtování výdejek a zakázek, účtování mezi středisky

16) Ostatní služby -

* výpočet DPH za zvolené daňové období

* sledování závazků a pohledávek, eviduje i částečné zaplacení faktur

* splátkový kalendář plateb (daně,leasing apod.), připomene platbu, příp. vystaví příkaz k úhradě 

* vystavení příkazů k úhradě písemně nebo internetem

* textový editor, archivace dopisu a smluv

* zápočty závazků a pohledávek

Jednotlivé subsystémy jsou navzájem provázány, takže první pořízení dat postačuje k zaúčtování do daň. dokladů, banky příp. pokladny až po účetnictví. Program obsahuje velké množství výstupů na obrazovku a tiskárnu, na př. evidence daňových dokladů, přehled o nákupu, prodeji, zakázkách, sledovaní rabatu, objednávková činnost, "hlídáni" neplatičů i při částečném zaplacení faktury, sledování výše účtu v bance atd.


copyright © V.V.SOFT 2007


zpět na hlavní stránku